Podczas ostatniego zebrania zarządu Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 12 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowaliśmy wnioski osób ubiegających się o członkowstwo w naszej organizacji . Są nimi Pani Urszula Żurawska oraz Pan Maciej Wasielewski.

Pani Urszula Żurawska jest licencjonowanym przewodnikiem po woj. Kujawsko – Pomorskim . Posiada licencję przewodnika miejskiego po Toruniu a także jest licencjonowanym pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Związana z branża turystyczną od ponad 20 lat.
Pan Maciej Wasielewski członek zarządu Modrak, organizacji działającej na rzecz promocji, tradycji i kultury Kujaw. Autor licznych artykułów popularno-naukowych o tematyce historyczno – turystycznej. Zawodowo związany z Urzędem Miejskim w Kruszwicy jako młodszy referent ds. kultury i sportu.

W imieniu pozostałych członków InLOT serdecznie dziękujemy za wyraz symaptii jakim jest przystąpienie do naszego grona, oraz liczymy na długoletnią współpracę.