Kościół św. Mikołaja

Powstanie kościoła datuje się na koniec  XV wieku.  Gotycka, trzynawowa świątynia pokryta osobnymi dachami nawiązująca tym do Kościoła w Toruniu NMP, który wyróżnia się unikalnymi szczytami.

Kościół po potopie szwedzkim popadł całkowicie w ruinę. Zawalił się dach nad dwiema ścianami : południową i środkową.

Kościół został poddany przebudowie w latach 60 – tych XVIII wieku, ale prace zostały wstrzymane przez zaborcę pruskiego , który nakazał kościół zmienić w magazyn soli, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia jego murów.

Fara związana jest z wieloma wydarzeniami historycznymi m.in. w roku 1321 odbył się w tu sąd papieski podczas, którego wydano skazujący wyrok na Zakon Krzyżacki i zwrot Pomorza Gdańskiego Królestwo polskiemu.

Podczas okupacji w farze przechowywane było relikwie patrona Polski , św. Wojciecha.