Celem działalności Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest promowanie turystycznych walorów Inowrocławia i najbliższych okolic (tzn. Kujaw Zachodnich), dążenie do wzrostu liczby przybywających turystów oraz zwiększanie wpływów finansowych z turystyki dla miejscowych przedsiębiorców.

Cele te są realizowane przez:

1) promocję regionu w kraju i za granicą, udział w targach i giełdach turystycznych, organizowanie imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.

2) kreowanie i promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych,

3) organizację lokalnego systemu informacji turystycznej,

4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji

turystycznej,

6) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz

osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu,

7) tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym.

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Views All Time
1951
Views Today
2