Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna jako koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim organizuje IV Międzyregionalną konferencję Szlaku Piastowskiego.

29 listopada o godz. 10.00 w Kruszwicy w Zajeździe u Piasta Kołodzieja rozpocznie się spotkanie administratorów obiektów Szlaku Piastowskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz osób zainteresowanych Szlakiem Piastowskim. Tematem konferencji będą nowe narzędzia marketingowe. Chętnych do udziału w konferencji, prosimy o zgłoszenie pod adresem a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl  lub telefon  (56) 62 18 423. Liczba miejsc ograniczona.

 

Poniżej przestawiamy program konferencji:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy

10.00 – 10.15 Przywitanie gości

Dariusz Witczak – Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

10.15 – 11.00 Szlak Piastowski – plan działań w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Agnieszka Rzempała-Chmielewska, Prezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”

Marcin Drogorób, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Adriana Herrmann, Dyrektor biura Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim

11.00 – 11.20 Oferta sprzedażowa Szlaku Piastowskiego, prezentacja pakietów turystycznych

Przemysław Buryan, Dyrektor biura Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, koordynator Szlaku Piastowskiego w województwie wielkopolskim

11.20 – 11.40 Studium przypadku – Narzędzie zarządzania produktem turystycznym.
Współpraca z wolontariuszami, odtwórcami historycznymi oraz środowiskiem naukowym w działalności edukacyjnej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
Magdalena Zawol, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

11.40 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 12.20 Studium przypadku – Nowe narzędzie promocji produktu turystycznego.
Rzeczywistość rozszerzona w obiektach Szlaku Piastowskiego

Ewa Przydrożny, Dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

12.20 – 12.40 Dobre praktyki – Święto Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O

Kinga Puchowska, koordynator Szlaku, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

12.40 – 13:30 Szkolenie – Media społecznościowe jako współczesne narzędzie promocji – nowe wyzwania dla administratora produktu turystycznego
Dominik Pokornowski, ekspert ds. wizerunku w Internecie, Haipaa.com

13:30 – 14:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

od 14.00 ciepły bufet oraz zwiedzanie Mysiej Wieży

 

Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Views All Time
286
Views Today
2